Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien  Vuoden nuori yrittäjä  -kilpailu on maamme arvostetuin alle 35-vuotiaille yrittäjille  suunnattu kilpailu.

Kilpailu jakautuu  alueellisiin  alkukilpailuihin, joissa ratkaistaan Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen Vuoden nuoret yrittäjät, sekä  valtakunnalliseen loppukilpailuun, johon osallistuvat aluetason voittajat sekä Suomen Yrittäjien toimialajärjestöjen esittämät ehdokkaat. Loppukilpailun finalisteiksi valitaan  viisi parasta ehdokasta.

Valtakunnan Vuoden nuori yrittäjä paljastetaan Nuorten Yrittäjien vuosittaisessa  Get Together  -päätapahtumassa.

Vuoden nuori yrittäjä -palkinto on niin alue- kuin valtakunnan tason kilpailussa vertaisarvostukseen perustuva yrittäjiltä yrittäjille annettava tunnustus. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan ansioita eikä esimerkiksi järjestöaktiivisuutta. Voittajan valinnassa otetaan huomioon erityiset ansiot toimialaan, innovatiivisuuteen tai yrittäjäasenteeseen liittyen.

Yksityisyrittäjäin Säätiö  tukee vuosina 2023 ja 2024 valtakunnallisen kilpailun voittajien palkitsemista yhteensä  30  000 euron  suuruisella summalla. Alueellisten alkukilpailujen voittajien palkitsemiseen säätiö osoittaa  1  500 euron  suuruisen tuen kullekin alueelle.

Kilpailuun esitettäviltä yrittäjiltä edellytetään seuraavia kriteereitä:

 • Yrittäjä on täyttänyt kilpailuvuonna enintään 35 vuotta.
 • Yrittäjän perustama yritys on toiminut  vähintään 3 vuotta  kilpailuvuoteen mennessä.
 • Yrittäjä voi olla myös yrityksen nuori jatkaja, joka on omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen jälkeen johtanut yritystään menestyksellisesti  vähintään 3 vuotta  kilpailuvuoteen mennessä.
 • Mikäli yrityksessä on useampi osakas, tulee  vähintään 50 % osakkeista  olla alle 35-vuotiaan/-vuotiaiden omistuksessa.
 • Yrityksellä on oltava jatkuvan menestymisen edellytykset ja talous kunnossa.
 • Yrittäjän yrityksen  ei tarvitse olla Suomen Yrittäjien jäsen.

Lisätiedot: https://www.yrittajat.fi/yrittajajarjesto/palkitseminen/ilmianna-tunnustuksen-ansainnut/ehdota-vuoden-yrittajaa/

Laajemmin kilpailun kulusta

Ilmiantokampanja

 • Kilpailuvuotta edeltävänä syksynä kuka tahansa voi ilmiantaa kriteerit täyttävän nuoren yrittäjän mukaan Vuoden nuori yrittäjä -kilpailuun.
 • Ilmiannot välitetään Suomen Yrittäjien alue- ja paikallisyhdistyksille, jotka hyödyntävät niitä virallisessa ehdokasasettelussaan.

Kilpailijoiden virallinen asettaminen

 • Suomen Yrittäjien  paikallisyhdistys  tai  jäsenyritys  voi ehdottaa  kilpailijoita kerättyjä ilmiantoja hyödyntäen Vuoden nuori yrittäjä -kilpailuun oman alueensa Suomen Yrittäjien  aluejärjestölle  seuraavin rajoituksin:
  • Yksittäisen jäsenyrittäjän ehdotuksella on oltava kaksi kannattajaa, jotka ovat Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjiä.
  • Kilpailijaksi ei voi ehdottaa omaa yritystään tai lähiomaisensa yritystä.
  • Aluejärjestöjen toimihenkilöt tai luottamusjohto eivät voi toimia ehdottajina tai kannattajina.
 • Kilpailijat ehdotetaan aluejärjestölle alkukilpailuihin tarkoitetulla lomakkeella.

Alueen Vuoden nuori yrittäjä

 • Suomen Yrittäjien aluejärjestö valitsee ehdotetuista kilpailijoista alueensa Vuoden nuoren yrittäjän.
 • Aluejärjestö palkitsee alueensa Vuoden nuoren yrittäjän valitsemanaan ajankohtana.
 • Aluejärjestön on haettava Yksityisyrittäjäin Säätiön 1 500 euron suuruinen palkintoraha-avustus alueensa vuoden nuoren yrittäjän palkitsemiseen.

Valtakunnan Vuoden nuori yrittäjä

 •  Aluejärjestö ilmoittaa alueensa vuoden nuori yrittäjä Suomen Yrittäjien keskusjärjestölle valtakunnalliseen Vuoden nuori yrittäjä -kilpailuun
 • Myös Suomen Yrittäjien  toimialajärjestö  voi ilmoittaa valtakunnalliseen kilpailuun yhden ehdokkaan 
 • Alue- ja toimialajärjestöt ilmoittavat kilpailijat käyttäen loppukilpailuun tarkoitettua  verkkolomaketta.
 • Lomakkeen lisäksi järjestöjen on jätettävä ehdotettavan yrityksen viimeisin  tuloslaskelma ja tase.
 • Lisäksi aluejärjestön on lähetettävä skannattu kopio paikallisyhdistyksen tai jäsenyrittäjien jättämästä  alkuperäisestä ehdokaslomakkeesta.
 • Suomen Yrittäjien keskusjärjestö valitsee aluejärjestöjen ja toimialajärjestöjen esittämistä ehdokkaista kilpailun viisi finalistia.
 • Kilpailun tuomaristo valitsee finalisteista Vuoden nuoren yrittäjä -kilpailun voittajan, joka paljastetaan nuorten yrittäjien  Get Together -tapahtumassa.
 • Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnan finaalin parhaiden palkitsemista vuosina 2023 ja 2024 yhteensä 30.000 eurolla.