SÄÄTIÖSTÄ

TOIMINTA

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee tutkimustyötä, jakaa apurahoja ja vaikuttaa yhteiskunnan yrittäjyysasenteisiin ja yrittäjyyttä kannustavaan päätöksentekoon pitkäjänteisesti ja keskitetysti yhteistyökumppaneidensa kautta. Avustusten painopisteitä ovat yrittäjyyden opetuksen edistäminen yhteistyössä opetusviranomaisten ja korkeakoulujen kanssa, yrittäjyyttä edistävien toimijoiden pitkäjänteinen tukeminen sekä tutkimusapurahat yrittäjyyttä koskeviin hankkeisiin.

Avustukset päätetään hakemusten pohjalta ja Säätiön vaikuttavuusarviointimallia hyödyntäen hallituksen apurahakokouksessa.

Yksityisyrittäjäin Säätiö on yhteisöjäsenenä Suomen Yrittäjissä ja jäsenenä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnassa (www.saatiopalvelu.fi).

HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA

Säätiön hallitus kokoontuu vuosittain hallituksen vuosikokoukseen, syyskokoukseen ja hallituksen apurahakokoukseen. Hallitus vahvistaa vuosittain säätiön avustuspolitiikan, päättää sijoitussuunnitelmasta sekä sijoituspolitiikasta. Hallituksen työvaliokunta kokoontuu kuukausittain ja valmistelee hallituksen kokouksiin tulevat asiat.

Hallitus

Kauppaneuvos Pentti Kivinen, puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja Tapani Suni, varapuheenjohtaja
Varatoimitusjohtaja Mika Aho, rahastonhoitaja
Yrittäjä ja sijoittaja Timo Ahopelto                                                                
Toimitusjohtaja Petri Heino
Toimitusjohtaja Miki Kuusi
Teollisuusneuvos Heikki Kyöstilä
Hallitusammattilainen Annukka Lantto
Toimitusjohtaja Sam Nieminen
Johtaja Bertel Paulig

Hallituksen työvaliokunta

Kauppaneuvos Pentti Kivinen, puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja Tapani Suni, varapuheenjohtaja
Varatoimitusjohtaja Mika Aho, rahastonhoitaja
Asiamies Annukka Åstrand, sihteeri

HISTORIA

Yksityisyrittäjäin Säätiö perustettiin 17.9.1936 tarkoituksenaan ”koota ja käyttää varoja yksityisyritteliäisyyden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa”.

Perustajat olivat itsenäisiä tukkukauppiaita: Lassila & Tikanoja Oy, Tuko, Talous-Osakekauppa, Rake Oy ja Stockmann Oy.

Säätiön syntyä edelsi vuodesta 1929 toiminut Taloudellinen Valistuskeskus, joka perustettiin Suomen Tukkukauppiaitten Liiton, Vähittäiskauppiasliiton ja Myynti- ja Mainoskoulun (nykyisin Markkinointi Instituutti) toimesta lähinnä vähittäiskauppiaskunnan mainostarpeisiin.

Valistuskeskuksen työtä jatkamaan perustettiin vuonna 1933 Yksityisyrittäjäin Liitto. Tämä kaupan, teollisuuden ja muita liikealan järjestöjä sekä yksityisyrittäjiä yhdistävän liiton toiminta ulottui jo kauppiaskuntaa laajemmalle. Sen asema maan yrittäjäkunnan edunvalvojana kasvoi nopeasti, mutta lisätoimenpiteetkin olivat tarpeen.

Aloite säätiön perustamiseksi tuli Lassila & Tikanojan Helsingin konttorin johtajalta Ville Mattiselta, joka lahjoitti säätiölle peruspääoman. Perustamiskokouksessa syyskuussa 1936 hyväksyttiin säätiön säännöt ja todettiin säätiöstä muodostuvan täysin itsenäinen, liitosta riippumaton elin. Oikeusministeri Urho Kekkonen vahvisti perustamiskirjan lokakuussa 1936 allekirjoituksellaan.

SÄÄTIÖN JULKAISUJA

KÄMPISTÄ SLUSHIIN
Yksityisyrittäjäin Säätiö 1936-2016

Kertomus Säätiön 80-vuotisesta toiminnasta.
 TOIMINTA­KERTOMUS 2017
 TOIMINTA­KERTOMUS 2016