SÄÄTIÖSTÄ

TOIMINTA

Yksityisyrittäjäin Säätiö jakaa apurahoja ja vaikuttaa yhteiskunnan yrittäjyysasenteisiin ja yrittäjyyttä kannustavaan päätöksentekoon pitkäjänteisesti ja keskitetysti yhteistyökumppaneidensa kautta. Avustusten painopisteitä ovat yrittäjyyden opetuksen edistäminen yhteistyössä opetusviranomaisten ja korkeakoulujen kanssa sekä yrittäjyyttä edistävien toimijoiden pitkäjänteinen tukeminen.

Avustukset päätetään hakemusten pohjalta ja Säätiön vaikuttavuusarviointimallia hyödyntäen hallituksen apurahakokouksessa.

Yksityisyrittäjäin Säätiö on yhteisöjäsenenä Suomen Yrittäjissä ja jäsenenä Säätiöt ja rahastot ry:ssä.

HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA

Säätiön hallitus kokoontuu vuosittain hallituksen vuosikokoukseen, syyskokoukseen ja hallituksen apurahakokoukseen. Hallitus vahvistaa vuosittain säätiön avustuspolitiikan, päättää sijoitussuunnitelmasta sekä sijoituspolitiikasta. Hallituksen työvaliokunta kokoontuu kuukausittain ja valmistelee hallituksen kokouksiin tulevat asiat.

Hallitus

Toimitusjohtaja Sam Nieminen, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Petri Heino, varapuheenjohtaja
Varatoimitusjohtaja Mika Aho, rahastonhoitaja
Yrittäjä ja sijoittaja Timo Ahopelto
Toimitusjohtaja Johanna Hamro-Drotz                                                             
Kauppaneuvos Pentti Kivinen
Toimitusjohtaja Miki Kuusi
Teollisuusneuvos Heikki Kyöstilä
Hallitusammattilainen Annukka Lantto
Hallituksen puheenjohtaja Tapani Suni

Hallituksen työvaliokunta

Toimitusjohtaja Sam Nieminen, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Petri Heino, varapuheenjohtaja                   
Varatoimitusjohtaja Mika Aho, rahastonhoitaja

Asiamies Annukka Åstrand, sihteeri

HISTORIA

Yksityisyrittäjäin Säätiö perustettiin 17.9.1936 tarkoituksenaan ”koota ja käyttää varoja yksityisyritteliäisyyden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa”.

Perustajat olivat itsenäisiä tukkukauppiaita: Lassila & Tikanoja Oy, Tuko, Talous-Osakekauppa, Rake Oy ja Stockmann Oy.

Säätiön syntyä edelsi vuodesta 1929 toiminut Taloudellinen Valistuskeskus, joka perustettiin Suomen Tukkukauppiaitten Liiton, Vähittäiskauppiasliiton ja Myynti- ja Mainoskoulun (nykyisin Markkinointi Instituutti) toimesta lähinnä vähittäiskauppiaskunnan mainostarpeisiin.

Valistuskeskuksen työtä jatkamaan perustettiin vuonna 1933 Yksityisyrittäjäin Liitto. Tämä kaupan, teollisuuden ja muita liikealan järjestöjä sekä yksityisyrittäjiä yhdistävän liiton toiminta ulottui jo kauppiaskuntaa laajemmalle. Sen asema maan yrittäjäkunnan edunvalvojana kasvoi nopeasti, mutta lisätoimenpiteetkin olivat tarpeen.

Aloite säätiön perustamiseksi tuli Lassila & Tikanojan Helsingin konttorin johtajalta Ville Mattiselta, joka lahjoitti säätiölle peruspääoman. Perustamiskokouksessa syyskuussa 1936 hyväksyttiin säätiön säännöt ja todettiin säätiöstä muodostuvan täysin itsenäinen, liitosta riippumaton elin. Oikeusministeri Urho Kekkonen vahvisti perustamiskirjan lokakuussa 1936 allekirjoituksellaan.

RAHASTOT

Lahjoitusten ja testamentin kautta syntyneiden sidottujen rahastojen varat on jaettu apurahoina pois vuosien 2020 ja 2021 aikana seuraavasti:

Viktor ja Elli Ahokallion rahastosta 2 486 639,71 euroa

Juho Heiton rahastosta 151 236,01 euroa

Ville Mattisen rahastosta 87 753,78 euroa

Oy G.W Sohlbergin rahastosta 58 662,21 euroa

Pohjanmaa Oy:n rahastosta 18 080,29 euroa

SÄÄTIÖN JULKAISUJA

KÄMPISTÄ SLUSHIIN
Yksityisyrittäjäin Säätiö 1936-2016

Kertomus Säätiön 80-vuotisesta toiminnasta.
 TOIMINTA­KERTOMUS 2017
 TOIMINTA­KERTOMUS 2016