Vuodelle 2020 myönnetyt apurahat
TUTKIMUSAPURAHAT 120 000 euroa
HANKEAPURAHAT 2 404 400 euroa
 

TUETTAVAT HANKKEET

 • Dash design hackathon - Muuttamassa desing-käsitettä

  Aalto Entrepreneurship Society

  Dash design hackathon on luotu tuomaan luovaa ongelmanratkaisua sekä suunnitteluajattelua laajemmalle yleisölle ja etenkin mukaan kasvuyrittäjyyteen. Me koemme, että tekniikka sekä yritysmaailma kaipaa suunnittelijoita joukkoonsa, ja tavoitteenamme onkin luoda poikkitieteellisiä verkostoja ja löytää uudenlaisia ratkaisuja tämän päivän, sekä tulevaisuuden ongelmiin.  

  Dash on viikonlopun mittainen hackathon-tapahtuma, jonka aikana osallistujat ratkovat partneriyritysten asettamia haasteita, käyttäen erityisesti design metodeja. Jo viime vuonna tapahtuma keräsi osallistujia monista eri maista ympäri maailmaa, sekä useilta tieteen aloilta muotoilusta, tekniikkaan ja kauppatieteisiin. 

  www.dash.design 

   

   
 • FallUp - Asennemuutos ja innostaminen

  Aalto Entrepreneurship Society

  FallUp-tapahtuma on tuonut viimeisten neljän vuoden aikana joka syksy lähes 2000 alkuvaiheen korkeakouluopiskelijaa yhteen inspiroitumaan yrittäjyydestä. Tapahtuman päätavoitteena on luoda asennemuutosta opiskelijoissa yrittäjyyttä kohtaan, sekä ohjata innostuneita opiskelijoita kasvuyrittäjyyteen mukaan.

  Tapahtuma koostuu, vuosittain hieman vaihdellen, kolmesta eri elementistä. Messualueesta, jossa alkuvaiheen opiskelijat pääsevät tapaamaan startup-yrityksiä ja -yhteisön toimijoita. Workshopeista, joissa opiskelijat voivat oppia konkreettisia taitoja liittyen kasvuyrittäjyyteen. Lavaohjelmasta, jossa opiskelijoita innostamaan tuodaan yrittäjiä, kertomaan omia yrittäjyystarinoita. Vuosien varrella lavalla on nähty muun muassa kasvuyrityksien perustajia kuten Miki Kuusi, Kristo Ovaska ja David Helgason, sekä perinteisempiä yrittäjiä kuten Mika Anttonen. Nämä puhujat toimivat loistavina esikuvina nuorille, tuleville yrittäjille.

  www.fallup.fi


   
 • Incubator ry

  Hautomo 

  Hautomo on lukiolaisten vetämä yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää ja harjoittaa nuorille tulevaisuuden työelämässä tarvittavia hyödyllisiä tietoja ja taitoja, projektioppimisen avulla. Hautomo tarjoaa toisen-asteen opiskelijoille mahdollisuuden tehdä projektin, joka voi olla minkälainen tahansa, mutta siinä täytyy olla tietty rakenne. Rakenteella tarkoitetaan tavoitteellisuutta, suunnitelmaa työn toteuttamisesta ja järkevän kokonaisuuden muodostumista. Projektit ovat täysin itsenäisiä ja pyrkivät olemaan omavaraisia. Projektien lisäksi Hautomo järjestää yhteistyökumppanien kanssa workshoppeja kouluilla, joissa nuoret pääsevät oppimaan tärkeitä yrittäjyys-, talous- ja työelämäntaitoja. 

  http://hautomo.org


   
 • Kasvuryhmä

  Kasvuryhmään kuuluu Suomen nälkäisimmät scaleup-yritykset, jotka ovat liittoutuneet tekemään yhdessä Suomen seuraavaa kasvuloikkaa. Kasvuryhmän tarkoitus on viedä Suomi kohti kukoistavaa yrittäjyyshenkistä yhteiskuntaa inspiroimalla ja kiihdyttämällä scaleupien uusiutumista ja kasvua. Toiminta perustuu jakamisen kulttuuriin, vertaispaineeseen ja pyyteettömään auttamiseen.

  kasvuryhma.fi


   
 • Yritys Hyvä kilpailu

  Kehittämiskeskus Opinkirjo ry

  Yritys Hyvä on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa yrittämään. Jokainen saa tilaa omille pohdinnoilleen ja mahdollisuuden kertoa, mitä yrittäminen ja yritteliäisyys juuri itselle merkitsevät. Kilpailussa saa rohkeasti ideoida, heitellä villejä ajatuksia ja käyttää mielikuvitusta!

  Kilpailun sisällöt ja tehtävät sopivat useaan eri oppiaineeseen. Tehtävissä on huomioitu perusopetuksen, lukion ja ammattikoulun opetussuunnitelman perusteet: eheyttävät kokonaisuudet, usean oppiaineen yhteistyö, laaja-alainen osaaminen, työelämä ja yrittäjyys.

  Voittajatyöt palkitaan rahapalkinnoin (100 -1000 €). Kaikki kilpailuun lähetettyjen töiden tekijät ohjaajineen palkitaan tuotelahjalla. Kilpailutöiden arvioinnissa katsotaan eduksi ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus, oma pohdinta ja asioiden perustelu, oppijalähtöisyys sekä uudet näkökulmat ja mielenkiintoiset esitystavat.

  verkkosivuille

   
 • Yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyyskasvatuksen arviointi

  LUT-yliopisto

  LUT-yliopisto on kehittänyt yhdessä laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa maailman ensimmäiset yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden edistämisen arviointityökalut opettajille. Tutkimuspohjainen perus- ja toisen asteen opettajien käytössä oleva MTEE (Measurement Tool for Entrepreneurship Education) löytyy osoitteesta https://mtee.lut.fi. Ammattikorkeakoulujen opettajille suunnattu Opettajan yrittäjyysmittaristo puolestaan auttaa ammattikorkeakoulujen opettajia pohtimaan omaa toimintaansa yrittäjyyden edistäjänä, ks. www.lut.fi/yrittajyysmittaristo

   
 • Yrittäjyys ja yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen

  LUT-yliopisto

  Valtakunnallisessa tutkimushankkeessa selvitetään yhdeksäsluokkalaisten nuorten yrittäjyysvalmiuksia sekä ajatuksia yrittäjyydestä. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat kaikki Suomessa peruskoulua käyvät yhdeksäsluokkalaiset kolmena perättäisenä vuonna. Tutkimus kattaa siis vuosina 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret. Yrittäjyyskasvatus on ollut peruskoulun opetussuunnitelmassa vuodesta 1994. Miten yrittäjyyskasvatus näkyy nuorten ajatuksissa yrittäjyydestä ja nuorten käsityksissä omista yrittäjyysvalmiuksistaan?  

  Tutkimuksen toteuttamisesta vastaa LUT-yliopisto yhteistyössä Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tutkimuksen tunnetuksi tekemisessä ja jalkauttamisessa ovat yhteistyökumppaneina Valtakunnallinen YES ry sekä Nuori Yrittäjyys ry.


   
 • Nuorten yrittäjyysvalmiuksien, työelämätaitojen ja talousosaamisen vahvistaminen

  Nuori Yrittäjyys ry

  Nuori Yrittäjyys ry (NY) vaikuttaa toiminnallaan lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoihin. NY tarjoaa erilaisia materiaaleja ja ohjelmia, joita oppilaitokset voivat hyödyntää omassa yrittäjyyskasvatustyössään.Valmiita opinto-ohjelmia on 11 alakoulusta korkeakouluun. Eri NY-ohjelmiin lukuvuosittain osallistuu yli 70 000 oppilasta ja opiskelijaa eri kouluasteilla. Tunnetuimmat NY-ohjelmat ovat Pikkuyrittäjät ja Vuosi yrittäjänä, joissa oppilaat ja opiskelijat saavat käytännön kokemuksen yrittäjyydestä osana opintoja.

  NY-toiminnan vuosittainen kohokohta on Uskalla Yrittää -finaali, joka järjestetään Helsingissä 22.-23.4.2020.

  Vuonna 2020 Yksityisyrittäjäin säätiön tuella mahdollistetaan Nuori Yrittäjyys -toiminnan kehittäminen:

  ·  Uskalla Yrittää -puhujaseminaarit nuorille käynnistyvät syksyllä 2020 viidellä  paikkakunnalla.

  ·  Opettajille kehitetään matalan kynnyksen verkko-opintomateriaali yrittäjyyskasvatukseen.

  ·  Uskalla Yrittää -kilpailu toteutetaan – 14 alueellista semifinaalia ja SM-finaali Helsingissä (lue lisää ’tuettavat kilpailut’).

  ·   Nuori Yrittäjyys -toiminnan laajentaminen ympäri Suomen alueellisten toimipisteiden avulla.

  www.nuoriyrittajyys.fi
  www.pikkuyrittajat.fi
  www.vuosiyrittajana.fi
  www.uskallayrittaa.fi


   
 • Uskalla Yrittää -kilpailu

  Nuori Yrittäjyys ry

  Uskalla Yrittää -kilpailu on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyyskilpailu. Kilpailu rakentuu 14 alueellisesta semifinaalista ja kaksipäiväisestä finaalista. Kilpailu on Pikkuyrittäjät ja Vuosi yrittäjänä -ohjelmien SM-kilpailu. Kilpailuun osallistuvat yritykset ovat mukana Pikkuyrittäjät -ohjelmassa alakoulussa ja Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa yläkoulussa, toisella asteella tai korkeakoulussa. Ohjelmissa nuoret perustavat oikealla rahalla toimivan yrityksen osana opintojaan.

  Uskalla Yrittää -finaali järjestetään 22.-23.4.2020 Helsingissä ja finaalin messutapahtuma järjestetään Kauppakeskus Kampissa klo 15-18. Finaalin päätteeksi valitaan Suomen mestarit. Vuosi yrittäjänä -ohjelman SM-voittaja edustaa Suomea EM-kilpailuissa kesällä 2020.

  www.uskallayrittaa.fi


   
 • The Shortcut

  Our mission is to inspire and empower people from diverse backgrounds to join the startup ecosystem. We actively work towards lowering the barrier of participation and optimising under-utilised skills.

  We are a non-profit sister organisation to SLUSH and Startup Sauna. Together with our partners, The Shortcut provides inspiration, networks, knowledge and skills to enable new talent and new start-ups.

  The main criterion for participating is ATTITUDE: if you are curious about technology and entrepreneurship, you are welcome to join our movement."

  http://theshortcut.org
  www.facebook.com/theshortcut

   
 • Startup Refugees ry

  Startup Refugees työskentelee maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseksi. Järjestö ja sen taustalla oleva verkosto, jossa on yli 500 julkisen ja kolmannen sektorin sekä yritys- ja yksityisjäsentä, järjestää yrittäjyyskoulutusta ja erilaisia tukipalveluja maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen perustamisesta, itsensä työllistämisestä tai freelancer-työstä Suomessa. 

  Startup Refugees on järjestänyt yrittäjyyskoulutusta vuodesta 2016 alkaen ja tukenut 139 yritystiimiä Helsingissä, Oulussa ja Pudasjärvellä mm. tarjoamalla koulutusta, mentorointia, yritysvierailuja, henkilökohtaista neuvontaa ja ammatillisia verkostoitumismahdollisuuksia. Lisäksi järjestö on kerännyt yli 3500 maahanmuuttajan osaamisprofiilia, joiden perusteella se on välittänyt yli 800 työpaikkaa ja järjestänyt yli 4500 koulutustilaisuutta.

  startuprefugees.com

   
 • Yrittäjyyden edistäminen ammattitaitokilpailujen avulla

  Skills Finland ry

  Skills Finland ry edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta ja tunnettuutta sekä opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyteen. Yhdistyksen toiminnan näkyvimmät muodot ovat vuosittain järjestettävä Taitaja-tapahtuma ja Suomen ammattitaitomaajoukkueen lähettäminen kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin.

  Taitaja-kilpailussa yrittäjyys on mukana omana lajinaan sekä kaikissa lajeissa arviointikohteina tai erillisinä tehtäväkokonaisuuksina. Maajoukkuevalmennuksessa nuoria huippuosaajia rohkaistaan yrittäjyyteen.

  www.skillsfinland.fi

   
 • 4HBusiness Lab

  Suomen 4H -liitto

  4HBusiness Lab on nykyaikaisella teknologialla varustettu oppimisen ja tiedonvälityksen tila, jossa nuoret 4H-yrittäjät voivat kohdata toisensa. Nuorilla on mahdollisuus verkostoitua, kehittää osaamistaan ja omaa yritystoimintaansa. 4HBusinessLabissa järjestetään nuorten yrityskursseja ja autetaan aloittelevia yrittäjiä. Nuoret voivat varata tilaa omiin tarpeisiinsa. Ensimmäinen 4HBusiness Lab avattiin Helsingissä syksyllä 2018. Toiminta on sen jälkeen laajentunut Seinäjoelle, Ouluun ja Rovaniemelle.

  Oma 4H-yritys antaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yrittäjäksi voi ryhtyä jo 13-vuotiaana. 4H-yrityksestä nuori voi tehdä itselleen myös kesätyön.

  www.4h.fi/BusinessLab

   
 • Digitaalinen työnvälityspalvelu

  Suomen 4H -liitto

  4H-järjestö on merkittävä nuorten työllistäjä. Vuosittain tarjoamme työtä yli 7 000 nuorelle eri puolilla Suomea. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman monella alle 18-vuotiaalla nuorella on mahdollisuus onnistuneisiin työkokemuksiin. Työnvälityksemme digitalisointi tarjoaa nuorille nopean ja nykyaikaisen kanavan oman osaamisen markkinointiin ja työllistymiseen valtakunnallisesti.  Se helpottaa toiminnan organisointia ja hallinnointia paikallisissa 4H-yhdistyksissä. Kehittämistyössä kiinnitetään erityistä huomiota nuorten työturvallisuuteen sekä 4H-yhdistysten toimintaan vastuullisina työnantajina.

  www.4h.fi

   
 • 4H-yrittäjän verkko-opinnot

  Suomen 4H -liitto

  4H-yrittäjän verkko-opinnot on uudenlainen mahdollisuus 4H-yrityskoulutuksen suorittamiseen. Koulutuksessa nuori saa tukea oman yritysidean kehittämiseen ja jalostamiseen omaksi 4H-yritykseksi. Verkko-opinnot mahdollistavat koulutuksen suorittamisen itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Tärkeässä roolissa on aikuinen, joka seuraa koulutuksen etenemistä, auttaa ja valmentaa. Verkko-oppimisympäristö 4H-yrittäjille avataan syksyllä 2020.

  www.4h.fi

   
 • Uusyrittäjyyden digitaalisen palvelukanavan kehittäminen

  Suomen Uusyrityskeskukset ry

  Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toteuttamassa hankkeessa kehitetään alkavan yrittäjän digitaalista palvelupolkua. Tavoitteena on toisaalta luoda uusia erityisesti alkavalle yrittäjälle suunnattuja helppokäyttöisiä digitaalisia palveluja ja toisaalta koota olemassa olevia palveluja ehjäksi ja luotettavaksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa kehitetään pilvipohjainen, kaikille avoin liiketoimintasuunnitelmatyökalu, hyödynnetään botteja neuvonnassa ja oikeiden palvelujen äärelle ohjaamisessa.

  www.uusyrityskeskus.fi

   
 • Into Yrittäjyydeksi - maahanmuuttajien yrittäjyysinto kestäväksi yrittäjyydeksi

  Suomen Uusyrityskeskukset ry ja Startup Refugees ry

  Maahanmuuttajien kiinnostus yrittäjyyteen on vahvaa ja heidän osuutensa Uusyrityskeskusten asiakkaista kasvaa tasaisesti. Pääkaupunkiseudulla Uusyrityskeskusten asiakkaista jo 30–40 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Startup Refugeesin yrittäjyysohjelmien kautta on tullut selkeästi esille, että maahanmuuttajat kohtaavat monia esteitä matkallaan yrittäjyyteen ja tarvitsevat laajasti tietoa yrittäjyydestä Suomessa. Myös Uusyrityskeskusten yritysneuvojat tunnistavat samat haasteet.

  INTO YRITTÄJYYDEKSI -hankkeessa luodaan koko maahan levitettävä toimintamalli, jonka avulla voidaan toteuttaa maahanmuuttajien yrittäjyysneuvontaa juuri heidän tarpeitansa vastaavasti. Lisäksi hankkeessa koulutetaan yritysneuvojia palvelemaan entistä paremmin tätä kohderyhmää.


   
 • Yrityskummitoiminta

  Suomen Yrityskummit ry

  Suomen Yrityskummit auttavat pienyrityksiä liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Yksityisyrittäjäin säätiö on ollut tukemassa toimintaamme palveluverkoston vahvistamisessa, yrityskummien verkottumisessa ja koulutuksessa sekä alueverkoston tiivistämisessä. Tuen avulla yhdistys on pystynyt myös panostamaan viestinnän ja digitekniikan kehittämiseen

  www.yrityskummit.fi

   
 • Vuoden Nuori Yrittäjä kilpailu

  Suomen Yrittäjät

  Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin alle 35-vuotiaille yrittäjille suunnattu kilpailu. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan ansioita eikä esimerkiksi järjestöaktiivisuutta. Voittajan valinnassa otetaan huomioon erityiset ansiot toimialaan, innovatiivisuuteen tai yrittäjäasenteeseen liittyen.

  www.vuodennuoriyrittaja.fi
   

   
 • Oman elämänsä sankarit - Vaikuttajaverkosto

  Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

  Oman elämänsä sankari –vaikuttajaverkosto (OES) on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kehittämä konsepti. Tavoitteena on esitellä uusia asioita yrittäjyydestä, jotta ymmärtäisimme paremmin yrittäjyyden merkityksen koko Suomen menestykselle. Esikuvana verkostolle on valtakunnalliset maanpuolustuskurssit ja metsäakatemia - OES on siis eräänlainen yrittäjyysakatemia. Verkoston jäsenet edustavat eri yhteiskunnan sektoreita ja tulevat laajasti koko Suomen alueelta.

  https://www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/a/mita-teemme/vaikuttaminen-ja-tulokset/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/vaikuttaminen-ja-tulokset/oman

   
 • Kesäyrittäjänä -kampanja

  Talous ja Nuoret TAT

  Kesäyrittäjä-kampanjan tavoitteena on sparrata 17-29 vuotiaita nuoria matalan kynnyksen yrittäjyyskokeiluun ja tarjota samalla vaihtoehto perinteiselle kesätyölle. Kampanja on saanut alkunsa vuonna 2014 Oulussa, jossa korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysjärjestö Oulu ES ja Oulun kaupunki ideoivat tavan tutustuttaa nuoria yrittäjyyteen. TATin koordinoima Kesäyrittäjä-kampanja pohjautuu Oulun malliin ja kehitystyötä tehdään yhdessä. Oulun lisäksi TAT toteuttaa kampanjaa tänä vuonna Helsingissä ja Vantaalla. Tavoitteena on tehdä pysyvä kesäyrittäjyyden malli perinteisen kesätyöllistymisen rinnalle. Projektia rahoittaa Yksityisyrittäjäin säätiö, TAT ja kaupungit.

  Haku Kesäyrittäjä-kampanjaan aukeaa nuorille helmikuun puolivälissä. Mukaan otetaan 50-70 nuorta per kaupunki. Itse kampanja käynnistyy toukokuun alussa ja kestää heinäkuun loppuun. Kampanja tarjoaa nuorille työkaluja liikeidean jalostamiseen, tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista sekä vahvan tukiverkoston heidän liiketoimintansa tueksi koko kesän ajan. Nuorille avataan erilaisia tapoja toimia yrittäjänä tai yrittämäisesti, esimerkiksi kevytyrittäjyyden tai 4H-yrittäjyyden kautta. Lisäksi kampanja tarjoaa nuorten yrityksille näkyvyyttä ja yhteisiä tapahtumia kesän aikana.

  Nuorten liikeideat ovat lähtöisin omasta osaamisesta, kiinnostuksen kohteista, vahvuuksista ja unelmista. Tavoitteena nuorilla on viedä oma idea käytäntöön sekä saada kokemusta yrittäjyydestä. Kampanjan vetovastuussa kesällä ovat kesäyrittäjämentorit, jotka nuorilta nuorille toimintatavan mukaisesti ohjaavat ja tukevat nuoria itsenäisen yrittäjyyskokeilun toteuttamisessa. Olennaista on myös kokemusten ja opitun reflektointi yhdessä mentoreiden kanssa kesän jälkeen.


   
 • Kuudesluokkalaisten Yrityskylä

  Talous ja Nuoret TAT

  Kuudesluokkalaisten Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

  http://yrityskyla.fi/

   
 • Yrityskylä Yläkoulu

  Talous ja Nuoret TAT

  Yrityskylä Yläkoulussa nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa. Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on nuorten johtama maailma, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä maailmantalouden pyörteissä. Voittajatiimi on se, jonka johtamana yritys pärjää markkinoilla parhaiten.

  http://yrityskyla.fi/

   
 • Bisneskurssit

  Talous ja Nuoret TAT

  TATin Bisneskurssit tarjoaa maksuttomia, digitaalisia oppimateriaaleja lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille yrittäjyyteen sekä talous- ja työelämätaitoihin liittyen. Käytännönläheisten materiaalien avulla nuoret oppivat työelämässä tarvittavia taitoja ja yrittäjämäistä asennetta sekä syventävät ymmärrystään mm. vastuullisesta liiketoiminnasta ja globaalista toimintaympäristöstä. Oppimateriaaleja on saatavilla niin yksittäisille oppitunneille kuin kokonaisen kurssin sisällöksi, ja opettaja voikin räätälöidä kokonaisuuden juuri omien tarpeidensa mukaisesti. 

  Bisneskursseja opiskelevat nuoret saavat mahdollisuuden myös osallistua Euroopan suurimpaan nuorten bisnestapahtumaan, Takeoffiin, joka järjestetään vuosittain Slushin yhteydessä Helsingissä. 

  Bisneskurssien oppimateriaaleja on tarjolla sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

  www.bisneskurssit.fi

   
 • Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

  Valtakunnallinen YES ry

  Yrittäjyyskasvatuksen työkirjan avulla oppilaitokset voivat rakentaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja työelämälähtöisempää opetusta. Se antaa työkalut yrittäjyyskasvatuksen suunnittelemiseen, aikatauluttamiseen ja yhteistyöhön. Työkirja sopii käytettäväksi hyvin kaikilla kouluasteilla, ja sitä voivat hyödyntää myös yrittäjyyskasvatuksesta ja kouluyhteistyöstä kiinnostuneet työelämän toimijat.

  http://www.yesverkosto.fi/tyokirja/

   
 • YES Lukiot työelämään

  Valtakunnallinen YES ry

  Uusi lukioiden opetussuunnitelma määrittelee yhdeksi lukiokoulutuksen tehtäväksi kehittää opiskelijoiden valmiuksia työelämään ja työhön. YES Lukiot työelämään -hanke tähtää tämän tehtävän toteuttamiseen.  Hankkeessa on mukana 17 lukiota, jotka rakentavat YESin tuella työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tavoitteena on yrittäjämäinen toimintakulttuuri, jossa nuorten ja opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyystietous sekä yhteydet työelämään ovat vahvemmat.

  http://www.yesverkosto.fi/yes-lukiot-tyoelamaan/