Vuodelle 2020 myönnetyt apurahat
TUTKIMUSAPURAHAT 120 000 euroa
HANKEAPURAHAT 2 404 400 euroa
 

TUETTAVAT HANKKEET

 • Dash design hackathon - Muuttamassa desing-käsitettä

  Aalto Entrepreneurship Society

  Dash design hackathon on luotu tuomaan luovaa ongelmanratkaisua sekä suunnitteluajattelua laajemmalle yleisölle ja etenkin mukaan kasvuyrittäjyyteen. Me koemme, että tekniikka sekä yritysmaailma kaipaa suunnittelijoita joukkoonsa, ja tavoitteenamme onkin luoda poikkitieteellisiä verkostoja ja löytää uudenlaisia ratkaisuja tämän päivän, sekä tulevaisuuden ongelmiin.  

  Dash on viikonlopun mittainen hackathon-tapahtuma, jonka aikana osallistujat ratkovat partneriyritysten asettamia haasteita, käyttäen erityisesti design metodeja. Jo viime vuonna tapahtuma keräsi osallistujia monista eri maista ympäri maailmaa, sekä useilta tieteen aloilta muotoilusta, tekniikkaan ja kauppatieteisiin. 

  www.dash.design 

   

   
 • FallUp - Asennemuutos ja innostaminen

  Aalto Entrepreneurship Society

  FallUp-tapahtuma on tuonut viimeisten neljän vuoden aikana joka syksy lähes 2000 alkuvaiheen korkeakouluopiskelijaa yhteen inspiroitumaan yrittäjyydestä. Tapahtuman päätavoitteena on luoda asennemuutosta opiskelijoissa yrittäjyyttä kohtaan, sekä ohjata innostuneita opiskelijoita kasvuyrittäjyyteen mukaan.

  Tapahtuma koostuu, vuosittain hieman vaihdellen, kolmesta eri elementistä. Messualueesta, jossa alkuvaiheen opiskelijat pääsevät tapaamaan startup-yrityksiä ja -yhteisön toimijoita. Workshopeista, joissa opiskelijat voivat oppia konkreettisia taitoja liittyen kasvuyrittäjyyteen. Lavaohjelmasta, jossa opiskelijoita innostamaan tuodaan yrittäjiä, kertomaan omia yrittäjyystarinoita. Vuosien varrella lavalla on nähty muun muassa kasvuyrityksien perustajia kuten Miki Kuusi, Kristo Ovaska ja David Helgason, sekä perinteisempiä yrittäjiä kuten Mika Anttonen. Nämä puhujat toimivat loistavina esikuvina nuorille, tuleville yrittäjille.

  www.fallup.fi


   
 • Incubator ry

  Hautomo 

  Hautomo on lukiolaisten vetämä yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää ja harjoittaa nuorille tulevaisuuden työelämässä tarvittavia hyödyllisiä tietoja ja taitoja, projektioppimisen avulla. Hautomo tarjoaa toisen-asteen opiskelijoille mahdollisuuden tehdä projektin, joka voi olla minkälainen tahansa, mutta siinä täytyy olla tietty rakenne. Rakenteella tarkoitetaan tavoitteellisuutta, suunnitelmaa työn toteuttamisesta ja järkevän kokonaisuuden muodostumista. Projektit ovat täysin itsenäisiä ja pyrkivät olemaan omavaraisia. Projektien lisäksi Hautomo järjestää yhteistyökumppanien kanssa workshoppeja kouluilla, joissa nuoret pääsevät oppimaan tärkeitä yrittäjyys-, talous- ja työelämäntaitoja. 

  http://hautomo.org


   
 • Kasvuryhmä

  Kasvuryhmään kuuluu Suomen nälkäisimmät scaleup-yritykset, jotka ovat liittoutuneet tekemään yhdessä Suomen seuraavaa kasvuloikkaa. Kasvuryhmän tarkoitus on viedä Suomi kohti kukoistavaa yrittäjyyshenkistä yhteiskuntaa inspiroimalla ja kiihdyttämällä scaleupien uusiutumista ja kasvua. Toiminta perustuu jakamisen kulttuuriin, vertaispaineeseen ja pyyteettömään auttamiseen.

  kasvuryhma.fi


   
 • Yritys Hyvä kilpailu

  Kehittämiskeskus Opinkirjo ry

  Yritys Hyvä on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa yrittämään. Jokainen saa tilaa omille pohdinnoilleen ja mahdollisuuden kertoa, mitä yrittäminen ja yritteliäisyys juuri itselle merkitsevät. Kilpailussa saa rohkeasti ideoida, heitellä villejä ajatuksia ja käyttää mielikuvitusta!

  Kilpailun sisällöt ja tehtävät sopivat useaan eri oppiaineeseen. Tehtävissä on huomioitu perusopetuksen, lukion ja ammattikoulun opetussuunnitelman perusteet: eheyttävät kokonaisuudet, usean oppiaineen yhteistyö, laaja-alainen osaaminen, työelämä ja yrittäjyys.

  Voittajatyöt palkitaan rahapalkinnoin (100 -1000 €). Kaikki kilpailuun lähetettyjen töiden tekijät ohjaajineen palkitaan tuotelahjalla. Kilpailutöiden arvioinnissa katsotaan eduksi ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus, oma pohdinta ja asioiden perustelu, oppijalähtöisyys sekä uudet näkökulmat ja mielenkiintoiset esitystavat.

  verkkosivuille

   
 • Yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyyskasvatuksen arviointi

  Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto

  Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on kehittänyt yhdessä laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa maailman ensimmäiset yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden edistämisen arviointityökalut opettajille. Tutkimuspohjainen Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on perus- ja toisen asteen opettajien käytössä laajasi koko Suomessa. Opettajan yrittäjyysmittaristo puolestaan auttaa ammattikorkeakoulujen opettajia pohtimaan omaa toimintaansa yrittäjyyden edistäjänä.

   www.lut.fi/yrittajyyskasvatus

   
 • Pikkuyrittäjät – alaluokkalaisten oma yrittäjyysohjelma

  Nuori Yrittäjyys ry

  Pikkuyrittäjät-ohjelma on alakouluille suunnattu NY-ohjelma, jossa lapset tutustuvat yrittäjyyteen ja perustavat 2-4 hengen ryhmissä oman Pikkuyrityksensä. Ohjelma koostuu kahden oppitunnin mittaisista kokonaisuuksista, joilla kullakin on oma teemansa. Ohjelman toiseksi viimeisellä kerralla Pikkuyrittäjät pääsevät esittelemään omia yrityksiään ja myymään itse tekemiään tuotteita oikeille asiakkaille oikealla rahalla.

  www.pikkuyrittajat.fi

   
 • Start Up- yrittäjyyskokeiluja korkeakoulussa

  Nuori Yrittäjyys ry

  NY Start Up on ohjelmassa korkeakouluopiskelijat perustavat NY-yrityksen, joka perustuu heidän omaan osaamiseensa. Yrityskokeilu tarjoaa mahdollisuuden testata ideaa ja soveltaa työelämätaitoja käytäntöön. Ohjelma tarjoaa opiskelijalle kuvan siitä, millaista on työskennellä omassa yrityksessä sekä kokemuksia, miten oma osaaminen kannattaa myydä työmarkkinoille.

  www.nystartup.fi

   
 • Uskalla Yrittää- finaali

  Nuori Yrittäjyys ry

  Uskalla Yrittää – finaali on NY-yrittäjyysohjelmien Suomen finaali, joka kokoaa kaksipäiväiseen tapahtumaan yli 100 NY-yritystä ja lähes 400 nuorta eri puolilta Suomea.  Tapahtumassa mukana olevat nuoret ovat pyörittäneet tämän lukuvuoden ajan oikealla rahalla toimivia NY-yrityksiään peruskoulun 9. luokalla ja toisella asteella NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa ja korkea-asteella NY Start Up -ohjelmissa, osana opintojaan. Vuoden 2020 Uskalla Yrittää finaali järjestetään Helsingissä 22.-23.4.2020.

  www.uskallayrittaa.fi

   
 • The Shortcut

  Our mission is to inspire and empower people from diverse backgrounds to join the startup ecosystem. We actively work towards lowering the barrier of participation and optimising under-utilised skills.

  We are a non-profit sister organisation to SLUSH and Startup Sauna. Together with our partners, The Shortcut provides inspiration, networks, knowledge and skills to enable new talent and new start-ups.

  The main criterion for participating is ATTITUDE: if you are curious about technology and entrepreneurship, you are welcome to join our movement."

  http://theshortcut.org
  www.facebook.com/theshortcut

   
 • Yrittäjyyden edistäminen ammattitaitokilpailujen avulla

  Skills Finland ry

  Skills Finland ry edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta ja tunnettuutta sekä opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyteen. Yhdistyksen toiminnan näkyvimmät muodot ovat vuosittain järjestettävä Taitaja-tapahtuma ja Suomen ammattitaitomaajoukkueen lähettäminen kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin.

  Taitaja-kilpailussa yrittäjyys on mukana omana lajinaan sekä kaikissa lajeissa arviointikohteina tai erillisinä tehtäväkokonaisuuksina. Maajoukkuevalmennuksessa nuoria huippuosaajia rohkaistaan yrittäjyyteen.

  www.skillsfinland.fi

   
 • Laajuutta, syvyyttä ja laatua 4H-Yrittäjyyskasvatukseen

  Suomen 4H-liitto

  Kolme askelta työelämään on lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatuksen malli, ja siihen liittyvät tuotteet mm. TOP –tehtäväpankki, Ajokortti työelämään –koulutus ja 4H-yritys ovat laajasti käytössä eri puolilla Suomea. Digitaalisen työotteen vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksessa on ollut viime vuosien tärkeimpiä painopistealueita. Yhä useampi nuori luo itse itselleen kesätyön 4H-yrittäjänä. 4H:n toteuttaman #YritäOpiTienaa -kampanjan kautta Suomeen on parina kesänä syntynyt satoja nuorten omia kesäyrityksiä.

  www.toptehtavat.fi
  www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/
  www.yritaopitienaa.fi/

   
 • Yrityskummitoiminta

  Suomen Yrityskummit ry

  Suomen Yrityskummit auttavat pienyrityksiä liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Yksityisyrittäjäin säätiö on ollut tukemassa toimintaamme palveluverkoston vahvistamisessa, yrityskummien verkottumisessa ja koulutuksessa sekä alueverkoston tiivistämisessä. Tuen avulla yhdistys on pystynyt myös panostamaan viestinnän ja digitekniikan kehittämiseen

  www.yrityskummit.fi

   
 • Vuoden Nuori Yrittäjä kilpailu

  Suomen Yrittäjät

  Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin alle 35-vuotiaille yrittäjille suunnattu kilpailu. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan ansioita eikä esimerkiksi järjestöaktiivisuutta. Voittajan valinnassa otetaan huomioon erityiset ansiot toimialaan, innovatiivisuuteen tai yrittäjäasenteeseen liittyen.

  www.vuodennuoriyrittaja.fi
   

   
 • Oman elämänsä sankarit - Vaikuttajaverkosto

  Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

  Oman elämänsä sankari –vaikuttajaverkosto (OES) on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kehittämä konsepti. Tavoitteena on esitellä uusia asioita yrittäjyydestä, jotta ymmärtäisimme paremmin yrittäjyyden merkityksen koko Suomen menestykselle. Esikuvana verkostolle on valtakunnalliset maanpuolustuskurssit ja metsäakatemia - OES on siis eräänlainen yrittäjyysakatemia. Verkoston jäsenet edustavat eri yhteiskunnan sektoreita ja tulevat laajasti koko Suomen alueelta.

  https://www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/a/mita-teemme/vaikuttaminen-ja-tulokset/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/vaikuttaminen-ja-tulokset/oman

   
 • Kuudesluokkalaisten Yrityskylä

  Talous ja Nuoret TAT

  Kuudesluokkalaisten Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

  http://yrityskyla.fi/

   
 • Yrityskylä Yläkoulu

  Talous ja Nuoret TAT

  Yrityskylä Yläkoulussa nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa. Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on nuorten johtama maailma, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä maailmantalouden pyörteissä. Voittajatiimi on se, jonka johtamana yritys pärjää markkinoilla parhaiten.

  http://yrityskyla.fi/

   
 • Yrityselämän nuoret sukupolvet

  Talous ja Nuoret TAT

  Yrityselämän nuoret sukupolvet tarjoaa digitaalisen business-kurssikokonaisuuden toiselle asteelle. Kurssit perustuvat viimeisimpiin pedagogisiin ratkaisuihin (oivaltava oppiminen, Lonka 2015) ja yritysten tarjoamiin materiaaleihin oikeasta liike-elämästä.

  Kurssikokonaisuus tähtää kaupalliseen osaamiseen. Kursseilla opitaan yrittäjyyden perustaitoja: myyntiä, markkinointia, kaupallistamista, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, rahoitusta ja yrityksen talouden hallintaa. Kurssien teemat ovat linkitettyinä myös lukion uuteen opetussuunnitelmaan ja lukiolaisen arkeen. Kokonaisuuden kautta nuori pääsee verkostoitumaan kansainvälisesti muun muassa Slushin sivutapahtumassa Slush Youth. Lukuvuodesta 2017–2018 alkaen kurssit ovat kaikkien Suomen lukioiden ja tietyiltä osin myös ammattioppilaitosten saatavilla.

  www.tat.fi/lukiokurssit

   
 • Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

  Valtakunnallinen YES ry

  Yrittäjyyskasvatuksen työkirjan avulla oppilaitokset voivat rakentaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja työelämälähtöisempää opetusta. Se antaa työkalut yrittäjyyskasvatuksen suunnittelemiseen, aikatauluttamiseen ja yhteistyöhön. Työkirja sopii käytettäväksi hyvin kaikilla kouluasteilla, ja sitä voivat hyödyntää myös yrittäjyyskasvatuksesta ja kouluyhteistyöstä kiinnostuneet työelämän toimijat.

  http://www.yesverkosto.fi/tyokirja/

   
 • YES Lukiot työelämään

  Valtakunnallinen YES ry

  Uusi lukioiden opetussuunnitelma määrittelee yhdeksi lukiokoulutuksen tehtäväksi kehittää opiskelijoiden valmiuksia työelämään ja työhön. YES Lukiot työelämään -hanke tähtää tämän tehtävän toteuttamiseen.  Hankkeessa on mukana 17 lukiota, jotka rakentavat YESin tuella työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tavoitteena on yrittäjämäinen toimintakulttuuri, jossa nuorten ja opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyystietous sekä yhteydet työelämään ovat vahvemmat.

  http://www.yesverkosto.fi/yes-lukiot-tyoelamaan/