VUODELLE 2024 MYÖNNETYT APURAHAT
HANKEAPURAHAT yhteensä 2.193.112 euroa
 
 

TUETTAVAT HANKKEET

 • Aalto Entrepreneurship society ry

  Aaltoes on perustettu 2008 edistämään kasvuyrittäjyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Vuosien aikana se on kasvanut merkittäväksi entiteetiksi kasvuyrittäjyyden tukemiseen koko Suomessa. 

  Aaltoes järjestää tapahtumia ja ohjelmia, joilla pyritään joko innostamaan opiskelijoita yrittäjyyden pariin tai auttamaan alkuvaiheen yrittäjiä eteenpäin. Aaltoes on kasvattanut tapahtumakonseptit, kuten Slush ja Junction hackathon, niiden nykyisiin mittakaavoihin. 

  Aaltoes on täysin opiskelijoiden pyörittämä ja toimii voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä. 

  www.aaltoes.com 


   
 • Wednesday

  Aalto Entrepreneurship Society ry

  Women in Entrepreneurship, joka muuttanut nimensä wednesday. -nimeen: Wednesday. innostaa ja yhdistää yrittäjyydestä kiinnostuneita naisia ja muun sukupuolisia madaltamalla kynnystä liittyä yrittäjätaitoja opettavaan toimintaan. Tärkeänä osana projektin missiota on myös monimuotoisuuden ja tasavertaisuuden korjaaminen tuottamalla inklusiivisuutta lisääviä tapahtumia, lisäämällä tietoisuutta ongelmien ympärillä ja kannustaa heitä startup -yrittäjyyteen. 


   
 • Junction

  Junction on Euroopan johtava teknologiayhteisö, joka kerää vuosittain tuhansia ongelmanratkaisijoita yhteen eri alojen yritysten kanssa. Junctionin ympäri maailmaa järjestämissä hackathon-tapahtumissa osallistujat ratkovat yritysten antamia ongelmia yhden viikonlopun ajan. Vuosi huipentuu marraskuussa Suomessa järjestettävään Euroopan suurimpaan hackathoniin, joka tuo yhteen globaalin yhteisömme parhaat osaajat.

  hackjunction.com


   
 • Deep Dive -kilpailu

  Mimir Fellows

  Mimirin tarkoituksena on opiskelijoiden johtamana muuttaa Pohjoismaat maailman parhaiksi tutkimuksen kaupallistamisessa. Uskomme, että hyvinvointiyhteiskunnalla on mahdollisuus löytää uusia sekä parempia tapoja saattaa tutkimus markkinoille vastamaan niihin suuriin haasteisiin, joita kohtaamme sekä globaalilla- että yhteiskuntatasolla.

  Mimir on opiskelijoiden perustama voittoa tavoittelematon yritys, jonka taustalla on usko nuorten mahdollisuuteen vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Rooli, joka nuorilla on ollut Suomen startup-ekosysteemin kehittämisessä on kiistaton. Haluamme yhdistää tämän energian rakentaa uutta, tarpeeseen ratkaista suurimpia globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutosta. Näiden ongelmien ratkaiseminen vaatii sekä tahtoa rakentaa uusia asioita että arvostusta syvää tiedettä kohtaan. 

  Tarvitsemme myös laajan kirjon eri sidosryhmiä ajamaan tavoitetta yhdessä. Vuoden 2023 suurin projekti on Mimir:in alla järjestettävä Deep Dive -kilpailu, joka tuo yhteen yritykset, sijoittajat, opiskelijat sekä yliopistohenkilökunnan tukemaan yliopistojen sekä tieteellisten instituutioiden tutkimuksen kaupallistamiseen tähtääviä projekteja. Vuoden 2023 aikaan tehtävän työn tarkoituksena on varmistaa onnistunut laajentaminen tulevina vuosina.

  MIMIR Fellows

   
 • Yritys Hyvä kilpailu

  Kehittämiskeskus Opinkirjo ry

  Yritys Hyvä on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa yrittämään. Jokainen saa tilaa omille pohdinnoilleen ja mahdollisuuden kertoa, mitä yrittäminen ja yritteliäisyys juuri itselle merkitsevät. Kilpailussa saa rohkeasti ideoida, heitellä villejä ajatuksia ja käyttää mielikuvitusta!

  Kilpailun sisällöt ja tehtävät sopivat useaan eri oppiaineeseen. Tehtävissä on huomioitu perusopetuksen, lukion ja ammattikoulun opetussuunnitelman perusteet: eheyttävät kokonaisuudet, usean oppiaineen yhteistyö, laaja-alainen osaaminen, työelämä ja yrittäjyys.

  Voittajatyöt palkitaan rahapalkinnoin (100 -1000 €). Kaikki kilpailuun lähetettyjen töiden tekijät ohjaajineen palkitaan tuotelahjalla. Kilpailutöiden arvioinnissa katsotaan eduksi ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus, oma pohdinta ja asioiden perustelu, oppijalähtöisyys sekä uudet näkökulmat ja mielenkiintoiset esitystavat.

  verkkosivuille

   
 • Yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyyskasvatuksen arviointi

  LUT-yliopisto

  LUT-yliopisto on kehittänyt yhdessä laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa maailman ensimmäiset yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden edistämisen arviointityökalut opettajille. Tutkimuspohjainen perus- ja toisen asteen opettajien käytössä oleva MTEE (Measurement Tool for Entrepreneurship Education) löytyy osoitteesta https://mtee.lut.fi. Ammattikorkeakoulujen opettajille suunnattu Opettajan yrittäjyysmittaristo puolestaan auttaa ammattikorkeakoulujen opettajia pohtimaan omaa toimintaansa yrittäjyyden edistäjänä, ks. www.lut.fi/yrittajyysmittaristo

   
 • Yrittäjyys ja yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen

  LUT-yliopisto

  Valtakunnallisessa tutkimushankkeessa selvitetään yhdeksäsluokkalaisten nuorten yrittäjyysvalmiuksia sekä ajatuksia yrittäjyydestä. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat kaikki Suomessa peruskoulua käyvät yhdeksäsluokkalaiset kolmena perättäisenä vuonna. Tutkimus kattaa siis vuosina 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret. Yrittäjyyskasvatus on ollut peruskoulun opetussuunnitelmassa vuodesta 1994. Miten yrittäjyyskasvatus näkyy nuorten ajatuksissa yrittäjyydestä ja nuorten käsityksissä omista yrittäjyysvalmiuksistaan?  

  Tutkimuksen toteuttamisesta vastaa LUT-yliopisto yhteistyössä Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 


   
 • Uskalla Yrittää -kilpailu

  Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

  Uskalla Yrittää -kilpailu on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyyskilpailu. Kilpailu rakentuu 14 alueellisesta semifinaalista ja kaksipäiväisestä finaalista. Kilpailu on Pikkuyrittäjät ja Vuosi yrittäjänä -ohjelmien SM-kilpailu. Kilpailuun osallistuvat yritykset ovat mukana Pikkuyrittäjät -ohjelmassa alakoulussa ja Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa yläkoulussa, toisella asteella tai korkeakoulussa. Ohjelmissa nuoret perustavat oikealla rahalla toimivan yrityksen osana opintojaan.

  Uskalla Yrittää -tapahtuma - NYT (nuortennyt.fi)


   
 • Taidolla tulevaisuuteen!

  Nuorten yrittäjyys ja talous NYT, Suomen Yrittäjät

  Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen koulutus opettajille

  Taidolla tulevaisuuteen! -hankkeen tavoitteena on päivittää sekä vahvistaa opettajien yrittäjyyskasvatusosaamista siten, että he tiedostavat yrittäjyyskasvatuksen ja opetussuunnitelman yhteyden sekä motivoituvat hyödyntämään yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja sekä pedagogiikkaa monipuolisesti osana omaa opetustyötään.

  Hankkeen aikana luodaan VESO-koulutuksen konsepti, joka toimii eri kokoisten kuntien yrittäjyyskasvatuksen VESO-koulutusten mallina. Konsepti kehitetään yhdessä kumppanikuntien ja -koulujen kanssa, heidän tarpeensa ja toiveensa huomioiden, asiakaslähtöisesti. Konseptia voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen erityisesti perusasteen työelämä- ja yrittäjyysaiheisten VESO-koulutuksien järjestämisessä koko Suomessa.

  Hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan kahden keskeisen yrittäjyyskasvatuksen toimijan yhteistyönä (NYT ja SY), jotta varmistetaan työtapojen ja oppimateriaalien monipuolisuus ja opettajille valinnan mahdollisuus. Hankkeen aikana toteutetaan VESO-koulutuksia, joissa tavoitetaan yhteensä 1 000‒1 600 opettajaa. Hankkeessa tavoitellaan isoja koulutustapahtumia, joissa tavoitetaan kaikki kunnan yleissivistävän opetuksen opettajat kerralla. Mukaan tavoitellaan erityisesti kuntia, joissa on tarvetta kehittää paikallista elinkeinoelämää, vahvistaa kunnan elinvoimaa ja lisätä osaajien pitovoimaa. 

   
 • The Shortcut

  Our mission is to inspire and empower people from diverse backgrounds to join the startup ecosystem. We actively work towards lowering the barrier of participation and optimising under-utilised skills.

  We are a non-profit sister organisation to SLUSH and Startup Sauna. Together with our partners, The Shortcut provides inspiration, networks, knowledge and skills to enable new talent and new start-ups.

  The main criterion for participating is ATTITUDE: if you are curious about technology and entrepreneurship, you are welcome to join our movement."

  http://theshortcut.org
  www.facebook.com/theshortcut

   
 • Startup Refugees ry

  Startup Refugees työskentelee maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseksi. Järjestö ja sen taustalla oleva verkosto, jossa on yli 500 julkisen ja kolmannen sektorin sekä yritys- ja yksityisjäsentä, järjestää yrittäjyyskoulutusta ja erilaisia tukipalveluja maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen perustamisesta, itsensä työllistämisestä tai freelancer-työstä Suomessa. 

  Startup Refugees on järjestänyt yrittäjyyskoulutusta vuodesta 2016 alkaen ja tukenut yli 600 yritystiimiä Helsingissä, Oulussa, Kokkolassa ja Tampereella mm. tarjoamalla koulutusta, mentorointia, yritysvierailuja, henkilökohtaista neuvontaa ja ammatillisia verkostoitumismahdollisuuksia. Lisäksi järjestö on kerännyt lähes 6000 maahanmuuttajan osaamisprofiilia, joiden perusteella se on välittänyt yli 1400 työpaikkaa.

  startuprefugees.com

   
 • SILTA

  SILTA on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka ohjelma vie lupaavimpia alkuvaiheen startup-yrittäjiä Suomesta Piilaaksoon San Franciscon alueelle kolmeksi kuukaudeksi rakentamaan omaa yritystään ja kasvattamaan ymmärrystään kansainvälisesti menestyvän kasvuyrityksen rakentamisesta. Ohjelma tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuden validoida liiketoimintaansa ja kartuttaa tietotaitoaan kasvuyrityksen rakentamisesta maailman johtavassa startup-ekosysteemissä tarjoten osallistujilleen majoituksen, strukturoidun ohjelmarakenteen sekä tuen oman yrityksensä edistämiselle ja yrittäjänä kasvamiselle.

  www.siltahouse.com


   
 • Yrittäjyyden edistäminen ammattitaitokilpailujen avulla

  Skills Finland ry

  Skills Finland ry edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta ja tunnettuutta sekä opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyteen. Yhdistyksen toiminnan näkyvimmät muodot ovat vuosittain järjestettävä Taitaja-tapahtuma ja Suomen ammattitaitomaajoukkueen lähettäminen kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin.

  Taitaja-kilpailussa yrittäjyys on mukana omana lajinaan sekä kaikissa lajeissa arviointikohteina tai erillisinä tehtäväkokonaisuuksina. Maajoukkuevalmennuksessa nuoria huippuosaajia rohkaistaan yrittäjyyteen.

  www.skillsfinland.fi

   
 • 4HBusiness Lab

  Suomen 4H -liitto

  4HBusiness Lab on nykyaikaisella teknologialla varustettu oppimisen ja tiedonvälityksen tila, jossa nuoret 4H-yrittäjät voivat kohdata toisensa. Nuorilla on mahdollisuus verkostoitua, kehittää osaamistaan ja omaa yritystoimintaansa. 4HBusinessLabissa järjestetään nuorten yrityskursseja ja autetaan aloittelevia yrittäjiä. Nuoret voivat varata tilaa omiin tarpeisiinsa. Ensimmäinen 4HBusiness Lab avattiin Helsingissä syksyllä 2018. Toiminta on sen jälkeen laajentunut Seinäjoelle, Ouluun ja Rovaniemelle.

  Oma 4H-yritys antaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yrittäjäksi voi ryhtyä jo 13-vuotiaana. 4H-yrityksestä nuori voi tehdä itselleen myös kesätyön.

  www.4h.fi/BusinessLab

   
 • Digitaalinen työnvälityspalvelu

  Suomen 4H -liitto

  4H-järjestö on merkittävä nuorten työllistäjä. Vuosittain tarjoamme työtä yli 7 000 nuorelle eri puolilla Suomea. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman monella alle 18-vuotiaalla nuorella on mahdollisuus onnistuneisiin työkokemuksiin. Työnvälityksemme digitalisointi tarjoaa nuorille nopean ja nykyaikaisen kanavan oman osaamisen markkinointiin ja työllistymiseen valtakunnallisesti.  Se helpottaa toiminnan organisointia ja hallinnointia paikallisissa 4H-yhdistyksissä. Kehittämistyössä kiinnitetään erityistä huomiota nuorten työturvallisuuteen sekä 4H-yhdistysten toimintaan vastuullisina työnantajina.

  www.4h.fi

   
 • 4H-yrittäjän verkko-opinnot

  Suomen 4H -liitto

  4H-yrittäjän verkko-opinnot on uudenlainen mahdollisuus 4H-yrityskoulutuksen suorittamiseen. Koulutuksessa nuori saa tukea oman yritysidean kehittämiseen ja jalostamiseen omaksi 4H-yritykseksi. Verkko-opinnot mahdollistavat koulutuksen suorittamisen itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Tärkeässä roolissa on aikuinen, joka seuraa koulutuksen etenemistä, auttaa ja valmentaa. 

  www.4h.fi

   
 • Uusyrittäjyyden digitaalisen palvelukanavan kehittäminen

  Suomen Uusyrityskeskukset ry

  Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toteuttamassa hankkeessa kehitetään alkavan yrittäjän digitaalista palvelupolkua. Tavoitteena on toisaalta luoda uusia erityisesti alkavalle yrittäjälle suunnattuja helppokäyttöisiä digitaalisia palveluja ja toisaalta koota olemassa olevia palveluja ehjäksi ja luotettavaksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa kehitetään pilvipohjainen, kaikille avoin liiketoimintasuunnitelmatyökalu, hyödynnetään botteja neuvonnassa ja oikeiden palvelujen äärelle ohjaamisessa.

  www.uusyrityskeskus.fi

   
 • Yrityskummitoiminta

  Suomen Yrityskummit ry

  Suomen Yrityskummit auttavat pienyrityksiä liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Yksityisyrittäjäin säätiö on ollut tukemassa toimintaamme palveluverkoston vahvistamisessa, yrityskummien verkottumisessa ja koulutuksessa sekä alueverkoston tiivistämisessä. Tuen avulla yhdistys on pystynyt myös panostamaan viestinnän ja digitekniikan kehittämiseen

  www.yrityskummit.fi

   
 • Yrittäjien verkkokurssit

  Suomen Yrittäjät

  Suomen Yrittäjien Yrittäjät-akatemian perustehtävä on vahvistaa ja kehittää yrittäjien kilpailukykyä tarjoamalla käytännönläheistä ja ajankohtaista koulutusta ketterästi ja helposti. Yrittäjät- akatemian tarjonta koostuu verkkokursseista, webinaareista, seminaareista ja valmennuksista. Hankkeessa tuotetaan mikro-oppimiseen pohjautuvia verkkokursseja, joiden sisällöt tukevat yritysten kasvua. Tätä kautta syntyy osaamiskirjasto, jonka avulla yrittäjä päivittää tietonsa ja taitonsa lyhyessä ajassa, ajasta ja paikasta riippumatta. 

  Lisätiedot: www.yrittajat.fi/akatemia


   
 • Naisyrittäjien mentorointiohjelma

  Suomen Yrittäjät

  Suomen Yrittäjät toteuttaa mentorointiohjelman, jonka kohderyhmänä on naisyrittäjät ja maahanmuuttaneet naisyrittäjät. Mentoroinnissa yrittäjä ja/tai kokenut yritysjohtaja (mentori) tarjoaa yrittäjän (aktorin) yritystoiminnan kehittämisen tueksi yrittäjäosaamisensa, kontaktiverkostonsa ja henkisen tukensa. Mentorin tuen avulla yrittäjä oppii suuntaamaan voimavaransa oikealla tavalla ja sitä kautta kehittää omaa liiketoimintaa ja kasvattaa yrityksensä liikevaihtoa. Mentorin rooli on vain ohjata, aktori tekee päätökset itsenäisesti. Hankkeen päämääränä on lisätä maahanmuuttaneiden naisyrittäjien ja naisyrittäjien yritystoiminnan kannattavuutta ja kasvua, työllistävyyttä ja strategista osaamista sekä kasvattaa yrittäjien omaa tietotaitoa ja verkostoja. 


   
 • Vuoden Nuori Yrittäjä kilpailu

  Suomen Yrittäjät

  Suomen Yrittäjien  Vuoden nuori yrittäjä  -kilpailu on maamme arvostetuin alle 35-vuotiaille yrittäjille  suunnattu kilpailu.

   Kilpailu jakautuu  alueellisiin  alkukilpailuihin, joissa ratkaistaan Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen Vuoden nuoret yrittäjät, sekä valtakunnalliseen loppukilpailuun, johon osallistuvat aluetason voittajat sekä Suomen Yrittäjien toimialajärjestöjen esittämät ehdokkaat. Loppukilpailun finalisteiksi valitaan kolme parasta ehdokasta.

  Valtakunnan Vuoden nuori yrittäjä finalistit paljastetaan Nuorten Yrittäjien vuosittaisessa Get Together  -tapahtumassa ja voittaja palkitaan Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä.

  Vuoden yrittäjä - Yrittajat.fi

   
 • Vuoden Yksinyrittäjä -kilpailu

  Suomen Yrittäjät

  Valtakunnallinen yksinyrittäjäpalkinto on jaettu vuodesta 2019 alkaen. Vuonna 2019 yksinyrittäjäpalkinnon nappasivat Linda Saukko-Rauta sekä Jaakko Marin, vuonna 2020 Heidi Hannus ja Marika Konga, vuonna 2021 Pete Poskiparta ja Heikki Närvänen sekä vuonna 2022 Petri Hankiola ja Henna Viikilä.

  Palkinto on tunnustus ansiokkaasta yrittäjyydestä. Palkinnolla halutaan korostaa yksinyrittäjyyden tärkeää merkitystä yhteiskunnassa ja nostaa yksinyrittäjien arvostusta. Palkinto ja sen tuoma arvostus on nähty hyvin voimaannuttavana yksinyrittäjien keskuudessa.

  Palkittava saa 5000 euron rahapalkinnon ja Yrittäjäpatsaan.

  Vuoden yksinyrittäjä - Yrittajat.fi

   
 • Oman elämänsä sankarit - Vaikuttajaverkosto

  Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

  Oman elämänsä sankari –vaikuttajaverkosto (OES) on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kehittämä konsepti. Tavoitteena on esitellä uusia asioita yrittäjyydestä, jotta ymmärtäisimme paremmin yrittäjyyden merkityksen koko Suomen menestykselle. Esikuvana verkostolle on valtakunnalliset maanpuolustuskurssit ja metsäakatemia - OES on siis eräänlainen yrittäjyysakatemia. Verkoston jäsenet edustavat eri yhteiskunnan sektoreita ja tulevat laajasti koko Suomen alueelta.

  Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät vaikuttaminen ja Oman Elämänsä Sankari -vaikuttajaverkosto - Yrittajat.fi


   
 • Kuudesluokkalaisten Yrityskylä

  Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

  Kuudesluokkalaisten Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

  http://yrityskyla.fi/

   
 • Yrityskylä Yläkoulu

  Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

  Yrityskylä Yläkoulussa nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa. Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on nuorten johtama maailma, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä maailmantalouden pyörteissä. Voittajatiimi on se, jonka johtamana yritys pärjää markkinoilla parhaiten.

  http://yrityskyla.fi/

   
 • Mun juttu -digityökalu

  Valtakunnallinen YES ry 

  Mun juttu on yläkoulujen opetukseen suunnattu digityökalu, jonka avulla oppilaat voivat kehittää kolmea työelämässä ja elämässä vaadittavaa osaamisaluetta: laaja-alaista osaamista, tunneosaamista ja muutoskyvykkyyttä. Mun juttu -digityökalun avulla oppilaat pääsevät kartoittamaan osaamistaan ja hahmottamaan itseään oppijana. Sen avulla myös ymmärrys työelämässä vaadittavasta osaamisesta sekä oppilaiden resilienssitaidot vahvistuvat. Opettajan avuksi Mun juttu -digityökaluun on oma opettajan opas, josta löytyy ohjeita työkalun käyttöön ja soveltamiseen eri oppitunneille. Mun juttu -digityökalu on kaksivuotisen kehitystyön tulos, ja se on toteutettu Yksityisyrittäjäin Säätiön rahoituksella. Työkalu pohjautuu säätiön tuella vuonna 2018 rakennettuun Mun juttu -verkkokurssiin, jossa opettajat kehittävät omaa osaamistaan laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien näkökulmasta.

   https://yesverkosto.fi/materiaalit/mun-juttu-digityokalu


   
 • Helsinki Think Company

  Helsinki Think Company on vuonna 2013 perustettu Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö, jonka tavoitteena on viedä yliopistolaisten akateemista osaamista käytäntöön. Pääasiassa opiskelijavoimin vedettävä Think Company järjestää eripituisia ideakiihdyttämöohjelmia, joiden tavoitteena on luoda aikaisen vaiheen ideoista liiketoimintaa monitieteisissä tiimeissä. Jokavuotisia hankkeita ovat esimerkiksi ratkaisukilpailu 4UNI, myöhemmän vaiheen kiihdyttämö Mutiny sekä useat lyhyemmät ohjelmat. Sisällöissä on erikoistuttu ennen kaikkea monitieteiseen törmäyttämiseen sekä laajasti yhteiskunnan eri toimijoita osallistaviin toteutustapoihin. Esimerkiksi Hack for Society -ohjelma yhdistää tutkijat, päättäjät ja opiskelijat kehittämään konkreettisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

  Lisäksi Helsinki Think Company hallinnoi yhteistyöskentelytiloja neljällä eri Helsingin yliopiston kampuksella (Keskusta, Kumpula, Viikki ja Meilahti). Työskentelytilat ovat vapaasti käytettävissä opiskelijoille, ja lisäksi niissä työskentelee yhteisöön kuuluvia yrittäjiä. Kaikella toiminnallaan Helsinki Think Company pyrkii positiiviseen vaikuttavuuteen yhteiskunnassa.


   
 • BRiDG3 - web3 hackathon sarja

  Tampere Entrepreneurship Society ry

  BRiDG3 on Tampere Entrepreneurship Societyn ja The Good Cartelin järjestämä web3 hackathon sarja, jossa tiimit luovat ratkaisuja parempaa huomista varten!

  Matkan varrella tiimit saavat kattavaa mentorointia Web3-pioneereilta, sekä tukea mm. pitchaamiseen ja pitchdeckin rakentamiseen. Tapahtumat järjestetään sekä verkossa, että livenä Tampereen startup ekosysteemin keskiössä Platform 6:lla ja päättyvät kirkkaan Nokia Arenan valoihin finaalin merkeissä. Tiimien mentorointi ei jää finaalipäivään vaan jatkuu tapahtuman jälkeen. Tuemme projektien edistämistä esistartupista startupiksi ohjaamalla tiimit yhteistyökumppaneidemme tuen piiriin. 

  https://bridg3.co/