VUODELLE 2024 MYÖNNETYT APURAHAT
HANKEAPURAHAT yhteensä 2.193.112 euroa
 
 

APURAHAT

YHTEISÖJEN HANKEAPURAHAT

Yksityisyrittäjäin Säätiö myöntää apurahoja yrittäjyyttä edistäville järjestöille ja yhteisöille mutta ei tue yritysten toimintaa. Avustusten jaon painopisteet ovat yrittäjyyskasvatus, yrittäjyyden käännekohdat sekä startup- ja kasvuyrittäjyys. Tavoitteena on yrittäjyyden opetuksen edistäminen yhteistyössä opetusviranomaisten ja korkeakoulujen kanssa, yrittäjyyttä tukevien toimijoiden pitkäjänteinen tukeminen ja tuettujen yhteisöjen keskinäisen yhteistyön ja verkottumisen kannustaminen päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Hakemusten arvioinnissa hyödynnetään Säätiön vaikuttavuusarviointimallia, jonka perusteella hankkeet pisteytetään.

Vuoden 2024 hankeapurahojen hakuaika on 1.10 - 31.10.2023.

Säätiö on päättänyt toistaiseksi luopua henkilökohtaisten tutkimusapurahojen myöntämisestä ja keskittää apurahat yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyttä edistäville hankkeille.

HAKUOHJEET

Apurahahakemukset tehdään apurahajärjestelmän kautta. Säätiön hallitus päättää apurahojen jakamisesta kokouksessaan joulukuussa ja apurahat maksetaan seuraavan vuoden kuluessa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse ja apurahat julkistetaan Säätiön nettisivuilla joulukuussa.

Apurahan saaja sitoutuu käyttämään saamansa apurahan hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Yhteisöjen hankeapurahoista raportoidaan Säätiölle vuosittain.

Apurahajärjestelmä