Yritys Hyvä -kilpailu

Kehittämiskeskus Opinkirjo ry

Vuosittain järjestettävä kilpailu alkaa syyskuussa ja päättyy erikseen ilmoitettuna päivänä seuraavan vuoden helmikuussa.

Yritys Hyvä on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa yrittämään. Jokainen saa tilaa omille pohdinnoilleen ja mahdollisuuden kertoa, mitä yrittäminen ja yritteliäisyys juuri itselle merkitsevät. Kilpailussa saa rohkeasti ideoida, heitellä villejä ajatuksia ja käyttää mielikuvitusta!

Kilpailun järjestäjinä toimivat Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Yksityisyrittäjäin Säätiö yhdessä Äidinkielen opettajain liiton, Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT:n ja muiden yrittäjyyttä tukevien tahojen ja opetusalan järjestöjen kanssa.

UUDISTUNUT KILPAILU

Yritys Hyvä -kilpailun ydin eli yrittäjyyden käsittely kouluissa mielekkäällä tavalla on pysynyt samana kilpailun käynnistymisestä vuodesta 1985 lähtien. Kilpailua on kuitenkin säännöllisesti uudistettu, jotta se vastaisi paremmin niin opetussuunnitelmia kuin ajankohtaisia yrittäjyyskasvatuksen haasteitakin.

Tavoitteena on tuoda lasten ja nuorten oma ääni kuuluviin. Mitä lapset ja nuoret itse ajattelevat yrittäjyydestä ja yritteliäisyydestä? Mikä on heille tärkeää? Miltä yrittäjyys lapsen ja nuoren omassa kokemushorisontissa näyttää?

Alunperin Yritys Hyvä oli peruskoulun 9. luokan oppilaille suunnattu kirjoituskilpailu, mutta vuosien varrella kilpailu on laajentunut myös muille koulutusasteille. Viimeisimmän uudistuksen myötä kilpailuun voivat osallistua kaikki lapset ja nuoret esikoululaisesta peruskoululaiseen ja lukiolaisesta ammattiin opiskelevaan.

Kirjoittaminen on kilpailussa yhä tärkeässä roolissa, mutta sen rinnalle on tullut uudenlaisia osallistumisen tapoja. Mahdollista on esimerkiksi piirtää sarjakuva, tehdä kuvakollaasi tai videoida yrittämisestä kertova dokumentti.

Osallistua voi niin yksilötyöllä (Minä yritän! -tehtävät) kuin yhdessä toteutetulla tuotoksella (Yritetään yhdessä! -tehtävät). Uudistuneen kilpailun sisällöissä on huomioitu perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet; eheyttävät kokonaisuudet, usean oppiaineen yhteistyö, laaja-alainen osaaminen, työelämä ja yrittäjyys. Kilpailun sisällöissä on huomioitu myös esiopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet.

Tuoreimman uudistuksen myötä Yritys Hyvä on myös digitalisoitunut: kaikki kilpailuun liittyvä materiaali on koottu verkkosivuille.

KILPAILUSARJAT JA TEHTÄVÄT

  • SARJA 1: Esi- ja alkuopetus
  • SARJA 2: 3.-6. luokat
  • SARJA 3: 7.-9. luokat
  • SARJA 4: Toinen aste (lukio ja ammatillinen koulutus)

 

MINÄ YRITÄN!

Yksin toteutettavissa tehtävissä on vaihtoehtoja kirjoittamiseen, valokuvaamiseen, videoimiseen ja ideoimiseen. Mielenkiintoisia yksilötehtäviä löytyy sarjoista 2-4.

YRITETÄÄN YHDESSÄ!

Yhdessä voi lähteä toteuttamaan esimerkiksi omaa yrityskylää, järjestämään teemapäivää tai kuvaamaan omaa musavideota. Innostavia, yhdessä toteutettavia tehtäviä löytyy kilpailun kaikista sarjoista.

Lisäksi kilpailussa on tehtäviä Yrityskylässä vieraille oppilaille.

MISTÄ KAIKKI ALKOI - YRITYS HYVÄ -KILPAILUN HISTORIAA

Vuonna 1983 Yksityisyrittäjäin Säätiön aloitteesta aloitettiin Yritys Hyvä -kirjoituskilpailun valmistelu. Kilpailu oli tarkoitettu peruskoulun 9. luokan oppilaille ja sen aihepiirinä oli yrittämiseen liittyviä kysymyksiä. Kilpailun tarkoituksena oli antaa peruskoulun päättäville, itsenäistyville ja elämänuransa suuntaa etsiville nuorille tilaisuus elämyksellisesti paneutua yksityisyrittäjän alaan.

1990-luvulla kilpailun tavoitetta ja tarkoitusta muotoiltiin uudelleen. Oppilasesite muokattiin soveltumaan aineistokirjoittamiseen ja esitteeseen koottiin kirjoituksia muun muassa yrittämisestä ja liikeideasta. Kilpailu pyrki herättämään nuorten kiinnostusta yrittämistä ja omaa mahdollista yrittäjyyttä kohtaan sekä tarjoamaan tietoja ja pohdinnan aineksia yrittämisestä.

Kilpailun tuomarina toimi kilpailulautakunta, jossa olivat mukana Yksityisyrittäjäin Säätiö, Kouluhallitus, Koulun Kerhokeskus ry, Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry, Suomen Rehtorit ry, Svenska Modersmålslärarnas Förening i Finland rf, Äidinkielen Opettajain Liitto ry ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ry. Jo toista kilpailukautta varten kilpailulautakunnan kokoonpanoa laajennettiin. Mukaan tulivat edellisten lisäksi myös Peruskoulun Kaupallisten Aineiden ja Konekirjoituksen Opettajat ry, Erva-Latvala Oy ja Opinto-ohjaajat ry. Nykyinen kilpailulautakunta koostuu pitkälti samoista viranomaistahoista ja yhdistyksistä.

Koulun Kerhokeskus (nykyinen Kehittämiskeskus Opinkirjo) hoiti kilpailun käytännön järjestelyt. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin maaliskuussa 1985. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 9 687 kirjoittajaa, joista ruotsinkielisiä oli 349. Ensimmäiset palkinnot jaettiin Koulun Suurjuhlien yhteydessä Turussa 18.5.1985. Kilpailun palkintoja olivat jakamassa Yksityisyrittäjäin Säätiön puheenjohtaja vuorineuvos Olavi Sohlberg ja Koulun Kerhokeskuksen toiminnanjohtaja Pirkko Kallio.

Vuonna 1998 kirjoittajat palkittiin ensi kerran rahastipendillä. Siihen asti palkinnot olivat vaihdelleet sähkökirjoituskoneesta tekstinkäsittelylaitteeseen.

verkkosivuille