Vuoden 2017
myönnetyt apurahat
on nyt julkistettu.

Tutkimusapurahat
vuodelle 2017

117.750 €

Hankeapurahat
vuodelle 2017

1.235.500 €
 

TUTKIMUSAPURAHAT
vuodelle 2017

Alakoski Hannu, KTM | 8.000 euroa
Strategizing Practices in Small and Medium Sizes Companies

Anckar Reija, KTT | 5.000 euroa
Suomen digitaalinen yrittäjyys

Heimonen Jesse, KTM | 6.000 euroa
Kasvu- ja innovaatiostrategiat suomalaisessa elintarviketeollisuudessa

Ikäheimonen Tuuli, KTT | 8.000 euroa
Hallituksen osallistuminen perheyrityksen omistusta koskevaan päätöksentekoon

Kairikko Anette, KTM | 10.000 euroa
Kansainvälistymismahdollisuuksien luominen digitaalisille oppimisratkaisuille -prosessitutkimus suomalaisista startup-yrityksistä

Niemelä Tarja, KTT | 10.000 euroa
Yritysrahoitusneuvonnan laatu: yrittäjien kokemusten erittelyä

Rautamäki Hannele, KTT | 10.000 euroa
Yrittäjämäinen neuvokkuus

Rautiainen Marita, KTT | 10.000 euroa
Perheyritysten portfolioyrittäjyys – keinot ja hallinta

Saunila Minna, TkT | 5.000 euroa
The impact of performance measurement systems use on innovation

Savolainen Sari, Fil & KTT | 8.750 euroa
Psykologisen omistajuuden synnyttämä reviirikäyttäytyminen sukupolvenvaihdoksessa – tapaustutkimus Irlannissa, Suomessa ja Sveitsissä

Siltamäki Marko, KTM | 10.000 euroa
Pk-yritysten kasvuun vaikuttavat strategiset tekijät

Torikka Jenni, KTT | 10.000 euroa
Kansallinen yrittäjäluonnetutkimus – tutkimus suomalaisesta yrittäjäpersoonasta

Tuomisalo Teemu, KTM | 2.000 euroa
Social Learning among SME’s: Contrasting Finnish High- Technology INVs and Traditional SMEs

Väisänen Kaarlo, DI | 10.000 euroa
Yrittäjyysekosysteemin muodostuminen yliopiston yhteydessä

Westerholm Hely, KTT, MBA | 5.000 euroa
What must a lecture/instructor be able to do to inspire entrepreneurship students?

HANKEAPURAHAT
vuodelle 2017


Aalto Entrepreneurship Society ry


Kehittämiskeskus Opinkirjo ry


Lappeenrannan teknillinen yliopisto


Nuori Yrittäjyys ry


Skills Finland ry


Suomen 4H-liitto


Suomen Yrittäjät


Suomen Yrityskummit ry

     
Valtakunnallinen YES ry, Nuori Yrittäjyys ry ja Taivas+Helvetti


Valtakunnallinen YES ry


LUT Entrepreneurship Society ry


The Shortcut

 

AJANKOHTAISET KILPAILUT

 • Opinkirjon YRITYS HYVÄ 2017 -kilpailu

  –> 28.2.2017

  Yritys Hyvä on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa yrittämään. Jokainen saa tilaa omille pohdinnoilleen ja mahdollisuuden kertoa, mitä yrittäminen ja yritteliäisyys juuri itselle merkitsevät. Kilpailussa saa rohkeasti ideoida, heitellä villejä ajatuksia ja käyttää mielikuvitusta!

 • Suomen Yrittäjien VUODEN NUORI YRITTÄJÄ -kilpailu

  –> 31.12.2016

  Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin alle 35-vuotiaille yrittäjille suunnattu kilpailu. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan ansioita eikä esimerkiksi järjestöaktiivisuutta. Voittajan valinnassa otetaan huomioon erityiset ansiot toimialaan, innovatiivisuuteen tai yrittäjäasenteeseen liittyen.

 • SRNK:n VUOSISADAN RAKENTAJAT -haastekilpailu

  –> 1.2.2017

  Vuosisadan rakentajat on kaikille avoin haastekilpailu, joka keskittyy nuoriin. Etsimme ideoita, jotka parantavat nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Parhaan ratkaisun kehittänyt tiimi saa säätiöiltä merkittävän rahoituksen ideansa toteuttamiseen. Kilpailu on 40 suomalaisen säätiön ja rahaston yhteinen lahja satavuotiaalle Suomelle.