Vuoden 2021 apurahojen hakuajat
TUTKIMUSAPURAHAT 2.9.2020 - 12.10.2020
HANKEAPURAHAT 14.9.2020 - 2.11.2020
 

MITEN TOIMIMME?

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee yksityisyrittäjyyttä ja rakentaa sekä ylläpitää yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä. Säätiö jakaa/myöntää apurahoja erilaisille yrittäjyyteen liittyville hankkeille sekä tutkimustyöhön.

Säätiö toimii alkuperäisen pääoman turvin ja jakaa vuosittain keskimäärin 50 % tuotoista tai 2 % varallisuuden arvosta. Vuonna 2019 jaettiin apurahoja 3.058.080 euroa ja vuodelle 2020 on myönnetty apurahoja yhteensä 2.524.400 euroa.

Säätiön tärkeimpänä ajatuksena on yrittäjyyttä edistävien toimijoiden pitkäjänteinen tukeminen käyttämällä varoja yksityisyrittäjyyden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Säätiö tukee yksityisyrittäjyyden hyväksi toimivia järjestöjä sekä yksityisyrittäjyyttä koskevaa tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa. Tukea voidaan antaa myös ennakkoluulottomien ja riskillisten innovaatioiden toteuttamiseen.

Organisaatiomme on pieni ja hallituksemme sekä hallituksen työvaliokunta toimii luottamustehtävissä ilman palkkiota.

SÄÄTIÖN TUKEMIA HANKKEITA

 • Startup Refugees Yrittäjyyskoulutus

  Startup Refugees

  Startup Refugees työskentelee maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseksi. Järjestö ja sen taustalla oleva verkosto, jossa on yli 500 julkisen ja kolmannen sektorin sekä yritys- ja yksityisjäsentä, järjestää yrittäjyyskoulutusta ja erilaisia tukipalveluja maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen perustamisesta, itsensä työllistämisestä tai freelancer-työstä Suomessa. 

  Startup Refugees on järjestänyt yrittäjyyskoulutusta vuodesta 2016 alkaen ja tukenut 139 yritystiimiä Helsingissä, Oulussa ja Pudasjärvellä mm. tarjoamalla koulutusta, mentorointia, yritysvierailuja, henkilökohtaista neuvontaa ja ammatillisia verkostoitumismahdollisuuksia. Lisäksi järjestö on kerännyt yli 3500 maahanmuuttajan osaamisprofiilia, joiden perusteella se on välittänyt yli 800 työpaikkaa ja järjestänyt yli 4500 koulutustilaisuutta.


 • Nuorten yrittäjyysvalmiuksien, työelämätaitojen ja talousosaamisen vahvistaminen

  Nuori Yrittäjyys ry

  Nuori Yrittäjyys ry (NY) vaikuttaa toiminnallaan lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoihin. NY tarjoaa erilaisia materiaaleja ja ohjelmia, joita oppilaitokset voivat hyödyntää omassa yrittäjyyskasvatustyössään.

  Valmiita opinto-ohjelmia on 11 alakoulusta korkeakouluun. Eri NY-ohjelmiin lukuvuosittain osallistuu yli 70 000 oppilasta ja opiskelijaa eri kouluasteilla. Tunnetuimmat NY-ohjelmat ovat Pikkuyrittäjät ja Vuosi yrittäjänä, joissa oppilaat ja opiskelijat saavat käytännön kokemuksen yrittäjyydestä osana opintoja.

  NY-toiminnan vuosittainen kohokohta on Uskalla Yrittää -finaali, joka järjestetään Helsingissä 22.-23.4.2020. • Yrityskylä

  Talous ja Nuoret TAT

  Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus, jonka tarina alkaa vuodesta 2009. Opetussuunnitelmaan perustuva ja maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä on kehitetty Suomessa. Toiminnan takana on Talous ja Nuoret TAT. Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja oppimisen iloa tulvivan oppimiskokonaisuuden.

  Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kahdeksalla alueella ja tavoittaa yli 45  000 oppilasta lukuvuodessa.

  http://yrityskyla.fi/

 • Aalto Entrepreneurship Society - opiskelijoiden väylä kasvuyrittäjyyteen

  Aaltoes on perustettu 2008 edistämään kasvuyrittäjyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Vuosien aikana se on kasvanut merkittäväksi entiteetiksi kasvuyrittäjyyden tukemiseen koko Suomessa. 

  Aaltoes järjestää tapahtumia ja ohjelmia, joilla pyritään joko innostamaan opiskelijoita yrittäjyyden pariin tai auttamaan alkuvaiheen yrittäjiä eteenpäin. Menneisyydessä Aaltoes on kasvattanut tapahtumakonseptit, kuten Slush ja Junction hackathon, niiden nykyisiin mittakaavoihin. Tällä hetkellä Aaltoes työstää konsepteja kuten Kiuas, ohjelma alkuvaiheen startupeille; Dash, design hackathon joka tuo designajattelua laajemmin mukaan kasvuyrittäjyyteen; ja FallUp, inspirointitapahtuma alkuvaiheen opiskelijoille yrittäjyydestä. 

  Aaltoes on täysin opiskelijoiden pyörittämä ja toimii voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä. 

  www.aaltoes.com 

 

YHDISTÄMME TEKIJÄT

Yksityisyrittäjäin säätiön tavoitteena on lisätä kumppaneidensa välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Autamme eri toimijoita löytämään toisensa siten että suurempia hankkeita voidaan toteuttaa useamman kumppanimme yhteistyönä, samalla vältetään päällekkäistä samankaltaista toimintaa toisistaan erillisissä hankkeissa.

Säätiö järjestää vuosittain yhteistyölounaan, joka kokoaa kaikki säätiön yhteistyökumppanit keskustelemaan meneillään olevista hankkeista ja tulevaisuudensuunnitelmista.