Vuodelle 2020 myönnetyt apurahat
TUTKIMUSAPURAHAT 120 000 euroa
HANKEAPURAHAT 2 404 400 euroa
 

MITEN TOIMIMME?

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee yksityisyrittäjyyttä ja rakentaa sekä ylläpitää yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä. Säätiö jakaa/myöntää apurahoja erilaisille yrittäjyyteen liittyville hankkeille sekä tutkimustyöhön.

Säätiö toimii alkuperäisen pääoman turvin ja jakaa vuosittain keskimäärin 50 % tuotoista tai 2 % varallisuuden arvosta. Vuonna 2018 jaettiin apurahoja 2.192.000 euroa ja vuodelle 2019 on myönnetty apurahoja yhteensä 2.978.080 euroa.

Säätiön tärkeimpänä ajatuksena on yrittäjyyttä edistävien toimijoiden pitkäjänteinen tukeminen käyttämällä varoja yksityisyrittäjyyden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Säätiö tukee yksityisyrittäjyyden hyväksi toimivia järjestöjä sekä yksityisyrittäjyyttä koskevaa tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa. Tukea voidaan antaa myös ennakkoluulottomien ja riskillisten innovaatioiden toteuttamiseen.

Organisaatiomme on pieni ja hallituksemme sekä hallituksen työvaliokunta toimii luottamustehtävissä ilman palkkiota.

SÄÄTIÖN TUKEMIA HANKKEITA

 • Digitaalinen palvelu opettajien yrittäjyyskasvatustyöhön: Tralla.fi

  Tralla on uusi digitaalinen palvelu, joka helpottaa Suomen yrittäjyyskasvatusmateriaalien ja -palveluiden löytämistä ja yrittäjyyskasvatuksen aloittamista. Tralla-palvelu kokoaa yhteen Suomen yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen toimijat ja palvelut.

  Tralla auttaa opettajaa valitsemaan oppijoiden ikään ja valmiustasoon parhaiten soveltuvat yrittäjyyskasvatuksen menetelmät ja oppimisympäristöt. Palvelusta näkee myös, miten kyseinen malli toteuttaa yrittäjyyskasvatukselle asetettuja tavoitteita. Opettajat voivat myös lisätä palveluun omia yrittäjyyskasvatusmallejaan.

  Palvelu on syntynyt osana Yksityisyrittäjäin Säätiön Yrittäjyyskasvatuksen polku -hanketta, jonka toteuttaja on Valtakunnallinen YES ry.

  http://tralla.fi/

 • Yrityskylä

  Talous ja Nuoret TAT

  Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus, jonka tarina alkaa vuodesta 2009. Opetussuunnitelmaan perustuva ja maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä on kehitetty Suomessa. Toiminnan takana on Talous ja Nuoret TAT. Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja oppimisen iloa tulvivan oppimiskokonaisuuden.

  Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kahdeksalla alueella ja tavoittaa yli 45  000 oppilasta lukuvuodessa.

  http://yrityskyla.fi/

 • The Shortcut

  Our mission is to inspire and empower people from diverse backgrounds to join the startup ecosystem. We actively work towards lowering the barrier of participation and optimising under-utilised skills.

  We are a non-profit sister organisation to SLUSH and Startup Sauna. Together with our partners, The Shortcut provides inspiration, networks, knowledge and skills to enable new talent and new start-ups.

  The main criterion for participating is ATTITUDE: if you are curious about technology and entrepreneurship, you are welcome to join our movement."

  http://theshortcut.org
  www.facebook.com/theshortcut

 • Aalto Entrepreneurship Society - opiskelijoiden väylä kasvuyrittäjyyteen

  Aaltoes on perustettu 2008 edistämään kasvuyrittäjyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Vuosien aikana se on kasvanut merkittäväksi entiteetiksi kasvuyrittäjyyden tukemiseen koko Suomessa. 

  Aaltoes järjestää tapahtumia ja ohjelmia, joilla pyritään joko innostamaan opiskelijoita yrittäjyyden pariin tai auttamaan alkuvaiheen yrittäjiä eteenpäin. Menneisyydessä Aaltoes on kasvattanut tapahtumakonseptit, kuten Slush ja Junction hackathon, niiden nykyisiin mittakaavoihin. Tällä hetkellä Aaltoes työstää konsepteja kuten Kiuas, ohjelma alkuvaiheen startupeille; Dash, design hackathon joka tuo designajattelua laajemmin mukaan kasvuyrittäjyyteen; ja FallUp, inspirointitapahtuma alkuvaiheen opiskelijoille yrittäjyydestä. 

  Aaltoes on täysin opiskelijoiden pyörittämä ja toimii voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä. 

  www.aaltoes.com 

 

YHDISTÄMME TEKIJÄT

Yksityisyrittäjäin säätiön tavoitteena on lisätä kumppaneidensa välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Autamme eri toimijoita löytämään toisensa siten että suurempia hankkeita voidaan toteuttaa useamman kumppanimme yhteistyönä, samalla vältetään päällekkäistä samankaltaista toimintaa toisistaan erillisissä hankkeissa.

Säätiö järjestää vuosittain yhteistyölounaan, joka kokoaa kaikki säätiön yhteistyökumppanit keskustelemaan meneillään olevista hankkeista ja tulevaisuudensuunnitelmista.